Οι συμβάσεις Δυτικά και ΝοτιοΔυτικά της Κρήτης - Του Νίκου Λυγερού

Μετά από μήνες καθυστέρησης φτάνουμε επιτέλους στην υπογραφή των συμβάσεων για τις θαλάσσιες περιοχές Δυτικά Κρήτης και ΝοτιοΔυτικά Κρήτης από τον αρμόδιο Υπουργό και τον

Πρόεδρο της ΕΔΕΥ με την κοινοπραξία Exxon Mobil, Total και Ελληνικά Πετρέλαια. Η ερευνητική περίοδος θα διαρκέσει 8 χρόνια. Στη φάση της έρευνας είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου και της ΕΔΕΥ. Και η Κοινοπραξία θα καταβάλλει 140.000 Ευρώ ετησίως για κάθε εκμετάλλευση. Στην υπογραφή της Σύμβασης το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει 1,5 εκατομμύρια Ευρώ. Στη συνέχεια θα πάρει 2,5 εκατομμύρια Ευρώ για τις στρεμματικές αποζημιώσεις στις 3 φάσεις της έρευνας.

 Στη φάση εκμετάλλευσης βέβαια θα πάρει μισθώματα, 200 Ευρώ το τετραγωνικό χιλιόμετρο της περιοχής ετησίως και το bonus παραγωγής. Είναι θεαματικό που έπρεπε να περιμένουμε την εκλογική περίοδο για να περάσουμε σε αυτή τη φάση αλλά τουλάχιστον γίνεται. Το επόμενο και τελικό στάδιο στάδιο θα είναι η ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων μετά βέβαια τις εκλογές στις 7 Ιουλίου.