Όλες οι μεταθέσεις των αξιωματικών ... επαναδιατυπωμένες


Ζητούμε συγνώμη από τους αναγνώστες του bloko.gr για την ... αστοχία υλικού. Τοποθετούμε μέσα στη συγκεκριμένη ανάρτηση τον πίνακα. Καλή
ανάγνωση.