Ο πρόεδρος τής ΠΟΣΥΦΥ απαντά στον Κυριάκο Βελόπουλου για τον Έβρο


Παρακολουθείστε πώς απαντά στις προτάσεις του Κυριάκου Βελόπουλου για την αντιμετώπιση τού προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος στον Έβρο ο πρόεδρος τής ΠΟΣΥΦΥ, Παναγιώτης
Χαρέλας: