Ενημέρωση από το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Δημοσιεύουμε ανάρτηση από το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης: Εκδόθηκε την 11/6/2019 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η νέα 5η Εφαρμογή του Μέτρου Επιβράβευσης των συνεχών
δανειοληπτών του, για το Β' εξάμηνο του έτους 2018. Έτσι από την Τρίτη 18/6/2019 ξεκινάει η σταδιακή καταβολή Του σχετικού αναλογούντος ποσού!

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης