Εκπαίδευση Δικαστικών και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα "Καταπολέμηση του Ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας"


Αναδημοσιεύουμε ανάρτηση από τη σελίδα Police Action - Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα τουΑνθρώπου: Ως Εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτες του Συμβουλίου της Ευρώπης τα μέλη της
Δράσης Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Αστυνόμος Β' ΓΚΟΝΤΟΛΙΑ και Υπαστυνόμος Α' ΛΩΛΗΣ συμμετείχαν στην εκπαίδευση της μονάδας SOGI η οποία κατήρτισε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ΛΟΑΔ Αστυνομικών το εγχειρίδιο "Αστυνόμευση του εγκλήματος μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ: κατάρτιση για επαγγελματική αστυνομική αντίδραση", σχεδιασμένο ανακριτικούς υπαλλήλους και Αστυνομικούς.
Ευχαριστούμε ολόψυχα τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για την συμμετοχή τους στην εκπαίδευση: Νικόλαος ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ, SYMPRAXIS PARTNERS GENDER, Γιάννης ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, THESSALONIKI PRIDE, Νάνσυ Παπαθανασίου, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Διδάσκουσα ΕΚΠΑ & Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 11528 Δίπλα σου.

Η αστυνομία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και είναι το πρώτο σημείο επαφής για πολλά θύματα Ρατσιστικών εγκλημάτων μίσους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένη κατάρτιση με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
Με την εκπαίδευση αυτή αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πιο ολοκληρωμένα τη δικαιοσύνη και την προστασία των θυμάτων, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και να συμβάλουν στη δίκαιη και διαφανή εφαρμογή των εθνικών νόμων περί Ρατσιστικών εγκλήματος μίσους.