Άξιωματικοί Αττικής: Μεταθέσεις δύο ημέρες πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Αξιωματικών Αττικής: Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ανώτατο συμβούλιο μεταθέσεων αξιωματικών συνεδριάζει και
αποφασίζει τις τακτικές μεταθέσεις αξιωματικών από 21 Μαΐου έως και 31 Αυγούστου, εκάστου έτους. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΛ.ΑΣ. διατάχθηκε να συνεδριάσει το συμβούλιο το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019.
Η ημερομηνία συμπίπτει ουσιαστικά με την προεκλογική περίοδο (δύο ημέρες πριν την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, θεωρείται οιονεί προεκλογική περίοδος), κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1α του Π.Δ. 100/2003 απαγορεύεται η έκδοση διαταγών μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού.
 Εξ αυτού προκύπτουν, πέραν των θεσμικών ζητημάτων, πολλά ερωτηματικά για την σκοπιμότητα συνεδρίασης του ανώτατου συμβουλίου μεταθέσεων σε αυτό το χρόνο. Όταν μάλιστα ο χρόνος επαρκεί να συνεδριάσουν τα συμβούλια μεταθέσεων (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο) μετά την 7η Ιουλίου τ.ε. και εντός του χρονικού ορίου που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα (έως 31 Αυγούστου).
Κατόπιν τούτων, πρόταση της Ένωσής μας είναι η μετάθεση της ημερομηνίας συνεδρίασης του συμβουλίου μετά το πέρας των βουλευτικών εκλογών. Οτιδήποτε άλλο θα θεωρηθεί αντιδεοντολογικό (αν όχι και αντιθεσμικό), επιφέροντας σοβαρό πλήγμα σε ένα εκ των βασικοτέρων στοιχείων του σύγχρονου κράτους δικαίου, την αρχή της εμπιστοσύνης στις σχέσεις διοίκησης και διοικουμένων.


ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ


Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ