Συνοριακοί Θεσσαλονίκης: Επίσκεψη στο ίδρυμα εξοχών ΕΛ.ΑΣ.

Ανακοίνωση των Συνοριακών Θεσσαλονίκης: Την Παρασκευή 7-6-2019 το προεδρείο της Ένωσης πραγματοποίησε ως είθισται τέτοια εποχή προγραμματισμένη επίσκεψη στο ίδρυμα εξοχών
ΕΛ.ΑΣ.
    Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι κατασκηνώσεις του Παγγαίου για τα τέκνα των αστυνομικών της Βορείου Ελλάδος , που η Ένωση κάθε χρόνο επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ίδρυση αυτών.
      Επίσης συζητήθηκαν τα οικονομικά δεδομένα των ταμείων του Ιδρύματος και η Ένωση μας σε άριστη συνεργασία με την Α/Δ κ. ΚΟΛΛΙΩΝΗ επισήμανε ότι θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης δίπλα στο ίδρυμα εξοχών ΕΛ.ΑΣ. και στο προσωπικό αυτού.
Μετά τιμής,
  
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ