Όχι μόνο δεν κλείνει αλλά αναβαθμίζεται το Α Κέντρο Επιχειρήσεων - κείμενο αστυνομικού


Δημοσιεύουμε κείμενο αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Καιρό έχουμε να ακούσουμε αποφάσεις της Ηγεσίας που αφορούν την αναδιάρθρωση υπηρεσιών, οι οποίες προέρχονται από την
προτροπή της "βάσης", δηλαδή των χαμηλόβαθμων αστυνομικών.
Γι αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στον ή στους αξιωματικούς που υλοποίησαν την ενσωμάτωση του Α΄ κέντρου της ΔΙΑΣ στο Α κέντρο της Άμεσης Δράσης. 
• Κατ αρχήν διότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την λήψη αυτής της απόφασης ήταν η συγκρότηση συμβουλίου που συμμετείχαν τα πιο έμπειρα στελέχη του κέντρου επιχειρήσεων ανεξαρτήτου βαθμού και με εξειδίκευση στον συντονισμό των δυνάμεων. Το συμβούλιο πρότεινε την καινούργια διάρθρωση του κέντρου επιχειρήσεων με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των Αστυνομικών. Η Ηγεσία θα πρέπει να μιμηθεί στο μέλλον τον συγκεκριμένο τρόπο λήψης αποφάσεων όπως γίνεται και σε όλες τις εξελιγμένες Αστυνομίες παγκοσμίως. 
• Δεύτερον, με την καθολική πλέον ενσωμάτωση των κέντρων της ΔΙΑΣ σε αυτά της Άμεσης Δράσης, κερδίζεται ένα στοίχημα που από την ίδρυση της ΔΙΑΣ προβλημάτιζε, αυτό της προσαρμογής και της συνεργασίας της ΔΙΑΣ με άλλες υπηρεσίες. Η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να άργησε , όμως είναι γεγονός και δεν γίνεται ακόμα και οι Αστυνομικοί που έχουν τις στοιχειώδεις τακτικές γνώσεις να μην την επικροτήσουν. 

Υ.Γ. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι η ΔΙΑΣ είναι ιδιωτική επιχείρηση και να δημιουργούν κλίμα διχόνοιας, όμως να σκεφτούν ότι οι ζωές των αστυνομικών αξίζουν παραπάνω από ένα καφέ στο Κολωνάκι.