''Καταφανής η αδικία για τους αξιωματικούς του ΤΕΜΑ''

Παραθέτουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr

Στο ρθρο 22 του ως άνω Π.Δ., για τις οριζόμενες οργανικές θέσεις εκ της Αστυνομίας της νέας υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας, ΔΕΝ προβλέπονται Αξκοί του ΤΕΜΑ, εν αντιθέσει προς τις όμοιες από τα άλλα δύο Σώματα {Λ.Σ. κ Π.Σ.}, αλλά και τους κατά το Ν. 3686}2008 προαγομένους................................ Καταφανής η αδικία για τους εν λόγω Αξκούς της Αστυνομίας και ακόμη χειρότερα αν έγινε λόγω αβλεψια