ΜΠΡΟΣΤΑ Αθηνών: Σωκράτης Μάγγας - Έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το κοινό μας καλό


Συναδέλφισσα –Συνάδελφε, Καταθέτοντας μια εικοσαετή παρουσία στα συνδικαλιστικά δρώμενα της ΕΛ. ΑΣ. και αποκτώντας όλα αυτά τα χρόνια γνώση και πείρα για το συνδικαλισμό, πιστεύω πως
μπορώ να βοηθήσω ώστε χρόνια αιτήματα να βρουν λύση και κάποιες ιδέες μας να γίνουν αιτήματα προς διεκδίκηση.
Παραθέτω κάποια φλέγοντα ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης:
- Τροποποίηση του Π. Δ.  των μεταθέσεων ώστε οι νεοεξερχόμενοι συνάδελφοι να στελεχώνουν όλες τις ένστολες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.
-  Επαναπροσδιορισμός των στόχων και κατάργηση όσων δεν χρειάζονται για εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού.
-  Συνεχής εκπαίδευση για την αναβάθμιση και εξειδίκευση του προσωπικού.
-  Κατάρτιση μισθολογίου που να άρει τις ανισότητες και να γίνεται πιο δίκαιο. Οι σειρές που εντάχθηκαν στο σώμα από το 85 μέχρι και το 95 και παρέμειναν στο βαθμό του Αρχιφύλακα, αποτελούν την πλέον αδικημένη κατηγορία συναδέλφων του Σώματος..
-  Έκδοση του Π.Δ. των οδοιπορικών ώστε να εξισωθεί με την αντίστοιχη αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων. (Ο συγκεκριμένος νόμος έχει εκδοθεί το έτος 2016 και εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ.)
-Αναζήτηση σε διαφορετικούς πόρους και αξιοποίηση κονδυλίων για υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως π.χ. τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
-Οικονομική ενίσχυση για τους συναδέλφους που θέλουν να παρασταθούν ως πολιτική αγωγή στα ποινικά δικαστήρια.
-Αναδρομική επιστροφή των κρατήσεων των οδοιπορικών από το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν. 4488/17 για όσους συναδέλφους ανήκουν στο ταμείο της πρώην Χωροφυλακής.
- Αύξηση του επιδόματος της Δ.Α.Ε. Όπως είναι γνωστό το συγκεκριμένο επίδομα έχει «παγώσει» από το έτος 2009, που είχα την τιμή να είμαι ο πρωτεργάτης του συγκεκριμένου επιδόματος από το ποσό των 80€ στο ποσό των 150€. 
     Συναδέλφισσα-Συνάδελφε, 
  Έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το κοινό μας καλό, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ζητώ  τη στήριξή σου στις εκλογές της Ένωσής μας με το συνδυασμό Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α Αθηνών.


Σωκράτης Μάγγας

Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α Αθηνών.