''Η μετάθεση είναι προσωπική υπόθεση κάθε μετατιθέμενου''

‘’Στα πλαίσια αυτά  οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δύναται , εφόσον έχουν  σχετική εξουσιοδότηση από τους δυσμενώς μετατιθέμενους , να αναδείξουν  δημόσια και  επ ακριβώς εκείνες τις παραμέτρους που βλάπτουν το υπηρεσιακό  συμφέρον και πλήττουν το ηθικό του προσωπικού αλλά , και ως άλλοι  ¨δικηγόροι ¨ να κατευθύνουν και να στηρίξουν τον υπάλληλο που δυσμενώς και  αδικαιολόγητα μετακινείται’’ τονίζει στο κείμενό του ο αναγνώστης του bloko.gr.


   Το κατά πόσο μια μετάθεση συνιστά δυσμενής , αδικαιολόγητη , άδικη  , ή 
παράτυπα διατασσόμενη μετακίνηση του μετατιθέμενου , αφορά αποκλείστηκα τον 
ίδιο το μετακινούμενο .

Το κατά πόσον η απόφαση για μετάθεση ελήφθη με γνώμονα το υπηρεσιακό 
συμφέρον σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση  του μετατιθέμενου και 
την εν γένει διαθεσιμότητα σε προσωπικό , αφορά αποκλειστικά το δικαίωμα 
της υπηρεσίας .

Άλλωστε , υπάρχουν οι δυνατότητες της προσφυγής για ακύρωσή της , αλλά , 
και η λύση της διαφοράς με τη διοίκηση , ενώπιων των διοικητικών 
δικαστηρίων.

Στα πλαίσια αυτά  οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δύναται , εφόσον έχουν 
σχετική εξουσιοδότηση από τους δυσμενώς μετατιθέμενους , να αναδείξουν 
δημόσια και  επ ακριβώς εκείνες τις παραμέτρους που βλάπτουν το υπηρεσιακό 
συμφέρον και πλήττουν το ηθικό του προσωπικού αλλά , και ως άλλοι 
¨δικηγόροι ¨ να κατευθύνουν και να στηρίξουν τον υπάλληλο που δυσμενώς και 
αδικαιολόγητα μετακινείται

 Η Υπερβολική , αβάσιμη  και χωρίς ¨εξουσιοδότηση¨ εκπροσώπηση του 
προσωπικού που φέρεται να μετακινείται χωρίς τη θέλησή του , συνιστά από 
μόνη της βλάβη στο υπηρεσιακό συμφέρον  και χρεώνει με σκοπιμότητα , όποιον 
την ανάγει.

Τέλος , ας θυμηθούμε το ρητό «όπως έστρωσες ο καθείς θα κοιμηθεί ».

Με εκτίμηση

 Νίκος Κ , μέλος της Ο.Υ.Α