Εγκλωβισμένοι από τις αποφάσεις του ΤΠΔΥ - Κείμενο αναγνώστη

Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Εδώ και τέσσερις μήνες περίπου, γύρω στους 4.000 αστυνομικούς, προερχόμενοι από το Ταμείο της Τ. Χωροφυλακής, βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι από
τις  παράνομες αποφάσεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, χωρίς να μας 
έχουν επιστραφεί οι παράνομες κρατήσεις που έχουμε υποστεί. Παρότι οι 
παρανομίες συνεχίζονται, χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση, η απάντηση που εν 
λόγω Ταμείου είναι ότι αναμένεται τροποποιητική διάταξη από το Υπουργείο 
Εργασίας, για να συνεχιστεί η κανονική καταβολή στους δικαιούχους, οι 
οποίοι είχαν ενταχθεί παράνομα, χωρίς αίτησή τους, δηλαδή χωρίς να έχουν 
υπογράψει, παρόλο που ο Νόμος όριζε υποχρεωτικά αίτηση για την ένταξη στο 
Ταμείο; Ως πότε θα συνεχίστεί ο εμπαιγμός και η παρανομία στους 
δικαιούχους, με την ανοχή του κρατικού μηχανισμού; Ας δοθεί επιτέλους λύση 
από την πολιτική και φυσική ηγεσία ή τους κ.κ. συνδικαλιστές σε ένα τόσο 
φλέγον ζήτημα.