ΠΟΑΣΥ: Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019


Διαβάστε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας


Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 19-06-2019 ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, η οποία αφορά την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος