Χρήστος Κόκκαλης: Πως θα ανακοινώσει ο Διοικητής Τμήματος εβδομαδιαία υπηρεσία, αφού τα μέτρα τάξης για τα εκλογικά καταστήματα δεν έχουν διαταχθεί ακόμα;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 394/2001 ¨.... η υπηρεσία ανακοινώνεται σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας...¨.

Μελετώντας τις διαταγές που πολύ συχνά έχουν εκδοθεί και καλούν τους Διοικητές των Τμημάτων να τηρούν απαρέγκλιτα τα ανωτέρω προβλεπόμενα, δημιουργούνται αβίαστα κάποια ερωτήματα ;

1)Προκύπτει από κάποιο σημείο του κειμένου της ανωτέρω διάταξης ότι μόνο οι Διοικητές Τμημάτων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις;

2)Δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση των προϊστάμενων  Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων αλλά και όλων των υπηρεσιών της Αστυνομίας;

3)Για να εκδώσει ο κάθε Διοικητής την 14.00' ώρα της Παρασκευής, υπηρεσία για όλη την επόμενη εβδομάδα, δεν θα πρέπει να έχει λάβει το αργότερο μέχρι την 14.00' ώρα της Παρασκευής, από τις προϊστάμενες Διευθύνσεις και Γενικές Διευθύνσεις, τις ανάλογες διαταγές που αφορούν την διάθεση προσωπικού σε οποιοδήποτε καθήκον για όλη την επόμενη εβδομάδα, πλην φυσικά των εκτάκτων;

4)Η ημερομηνία των ευρωεκλογών δεν είναι γνωστή εδώ και μήνες,  ενώ ήδη από την 15/5/2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών τα εκλογικά τμημάτα και εκλογικά καταστήματα ;

5)Το πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων δεν είναι γνωστό πριν ακόμα ξεκινήσει η αθλητική περίοδος για όλα τα αθλήματα;

6)Οι επισκέψεις ξένων επισήμων δεν είναι γνωστές ικανό χρονικό διάστημα πριν την άφιξη τους;

Η ανακοίνωση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα του αστυνομικού, όπως επίσης και η λήψη της ημερήσιας ανάπαυσης στον προβλεπόμενο, από το Π.Δ. 394/2001, χρόνο. Όμως, για να μπορέσουμε οι Διοικητές Τμημάτων να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υποχρεώσεις μας, πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα να το πράξουμε. Για να το πράξουμε λοιπόν, είναι αναγκαίες οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Ας σημειωθεί ότι η αναγκαστικά τυπική έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, δεν συνιστά τήρηση της παραπάνω νομικής και ηθικής υποχρέωσης μας, αλλά εμπαιγμό του προσωπικού μας. Και επειδή η Αστυνομία είναι ο κατεξοχήν θεματοφύλακας των ατομικών δικαιωμάτων, η διαχρονική παραβίαση των συγκεκριμένων ατομικών δικαιωμάτων εντός της Αστυνομίας καθίσταται απαράδεκτη...

Μήπως ήρθε ο καιρός για την πραγματική εφαρμογή της εβδομαδιαίας υπηρεσίας και της ημερήσιας ανάπαυσης ;

Χρήστος Κόκκαλης

Αστυνόμος Α'

Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής

Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας