Συνεργασία Φορέων και Οργανισμών, κατά την αντιμετώπιση κρίσεων, με γνώμονα το μοντέλο του Κύκλου Δικαιοσύνης

Πρωτότυπη εισήγηση του Υποπτεράρχου (Ι) κ. Δημήτριου Παντελάτου ε.α., στο πλαίσιο του Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης με τίτλο "Συνεργασία Φορέων και Οργανισμών, κατά την
αντιμετώπιση κρίσεων, με γνώμονα το μοντέλο του Κύκλου Δικαιοσύνης" κατά το Πανελλήνιο Συνέδριο Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών " Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς ΠΝ"  η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν Συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την  30η  Μαρ. 2019"
Δείτε την ενδιαφέρουσα εισήγηση: