Ένας στρατιώτης παιδί μονογονεϊκής οικογένειας θέτει ερωτήματα

Μέσω του Δικτύου Σπάρτακος ένας στρατιώτης, παιδί μονογονεϊκής οικογένειας θέτει μια σειρά ερωτημάτων με κύριο το γιατί δεν υπήρξε κάποια πρόβλεψη στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ γι΄
αυτή τη κατηγορία.
Το κείμενο του στρατιώτη:
Αυτό το άρθρο αποτελεί στην ουσία τον εναπομείναντα δυστυχώς τρόπο να ακουστεί η φωνή ενός στρατιώτη στον οποίο γεννάται μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το νέο νόμο περί μειωμένης θητείας και στα οποία δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος να απαντήσει.
Αρχικά, να αναφέρω ότι κατάγομαι από μια τρίτεκνη μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή η μητέρα μου έχει τρία παιδιά και ο πατέρας μου δεν βρίσκεται εν ζωή.
Ο νέος νόμος, ο οποίος όντως δίνει μια ελάχιστη ανάσα στους οπλίτες καθώς πλέον θα μπορούν παιδιά πολυτέκνων οικογενειών να κάνουν 6 μηνη θητεία, αντίστοιχα βέβαια και τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών τα οποία πλέον όλα θα έχουν το δικαίωμα για οκτάμηνη θητεία.
Ερωτώμαι όμως εγώ, σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο όπως τόνισε ο αναπληρωτής κύριος υπουργός ότι γίνεται για το καλό αλλά και με γνώμονα τους οπλίτες, πράγμα το οποίο πιστεύω ακράδαντα, γιατί δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τα παιδιά των τρίτεκνων μονογονεϊκών οικογενειών, ή γενικότερα των μονογονεϊκών οικογενειών;
Γνωρίζει άραγε ο κύριος υπουργός ότι σε πολλές περιπτώσεις όπως η δική μου τα παιδιά των εν λόγω οικογενειών αποτελούν στηρίγματα για αυτές;
Γνωρίζει ο κύριος υπουργός και ο εκάστοτε υπουργός ότι όταν δεν είναι εν ζωή ο ένας από τους δύο γονείς, ένα παιδί καλείται να είναι και ταχυδρόμος, και νοσοκόμος, και να βοηθάει στο σπίτι, και να πληρώνει λογαριασμούς;
Μάλλον όχι, και αντί αυτού, δικαιούνται θητεία 6 μηνων οπλίτες που έχουν τρία αδέλφια και όχι οπλίτες οι οποίοι έχουν δύο αδέλφια και ζουν χωρίς τον ένα τους γονιό, γεγονός που σημαίνει και λιγότερες δυνατότητες για οικονομική στήριξη, αλλά και περισσότερες απαιτήσεις στο οικογενειακό περιβάλλον.
Ο νέος νόμος έχει βάλει στην άκρη μια κατηγορία οπλιτών η οποία είναι αρκετά ευπαθής, όπως αυτή των μονογονεϊκών οικογενειών.
Ελπίζω στη δικαιοσύνη απέναντι σε όλους μας, θεωρώ ότι μαζί με τους οπλίτες πολύτεκνων οικογενειών δικαιούνται 6 μήνη θητεία και οι οπλίτες από τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες…