''Γιατί δεν ρωτάμε τους πολίτες τί θα ήθελαν από την αστυνομία;''

Διαβάστε την πρόταση αναγνώστη του bloko.gr


Μια πρόταση: Γιατί δεν ρωτάμε τους πολίτες τί θα ήθελαν από την αστυνομία; 
Τι είναι αυτό που πιστεύουν ότι θα βελτιώσει την καθημερινότητα τους. Όχι 
αερολογίες. Συγκεκριμένα πράγματα που θα ήθελαν να αλλάξουν. Θα μπορούσε να 
γίνει σε μορφή ημερίδας και έτσι θα έρθει και ο κόσμος πιο κοντά στην 
Αστυνομία.