Οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης για τα αναδρομικά; - Ερώτημα αναγνώστη

Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Με το άρθρο 52 του Ν4607/2019 από 24-4-19 τα αναδρομικά που ελαβαν οι ένστολοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι εξαιρέθηκαν απο την εισφορά
αλληλεγγύης. Απόρροια αυτής της αλλαγής είναι να σταλούν νέες βεβαιώσεις αποδοχών στην ΑΑΔΕ και να καταχωρηθούν στο taxis στον κωδικό 617 αντί του κωδικού 619. Ένω η αλλαγή αυτή έγινε για τους εν ενεργεία δεν έγινε για τους συνταξιούχους στους οποίους τα αναδρομικά μέχρι και σήμερα είναι καταχωρημένα στον κωδικό 619 και υπόκεινται παρανόμως σε εισφορά αλληλεγγύης. Σε σημερινή μάλιστα τηλεφωνική μου επικοινωνία με το γενικό λογιστήριο του κράτους για να ρωτήσω πότε πρόκειται να γίνει η αλλαγή αυτή με ενημέρωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει διότι δεν έχουν λάβει σχετική εγκύκλιο. Όπως καταλάβατε οι συνταξιούχοι θα ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ  εισφορά αλληλεγγύης για τα αναδρομικά