Λήψη κανονικής άδειας από το Αστυνομικό Προσωπικό κατά τη διάρκεια της επιφυλακής, λόγω των βουλευτικών εκλογών

Ανακοίνωση τής Ένωσης Λάρισας: Οι κανονικές άδειες του προσωπικού που έχουν προγραμματισθεί τον μήνα Ιούνιο (Α’ περίοδος 15-6ου έως 8-7ου) σύμφωνα με το Αρθ. 13 παρ. 3ε του ΠΔ 27/1986,
θα ανακληθούν λόγω της επιφυλακής για τις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές. Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν προπληρώσει ταξιδιωτικά εισιτήρια ή ξενοδοχεία προτείνουμε.:
α) Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προγραμματισμένης κανονικής άδειας κατά την Α’ περίοδο, στους επιθυμούντες συναδέλφους, με τους ίδιους ακριβώς όρους που ίσχυσαν κατά τις Ευρωεκλογές.
β) Να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης σχετικής διαταγής από το ΑΕΑ σύμφωνα με την οποία να μπορεί να γίνει λήψη  κανονικής άδειας, έστω κάποιων ημερών, εντός των υπολοίπων περιόδων, αναλόγως της υπηρεσιακής ευχέρειας.
   Η κανονική άδεια του καλοκαιριού είναι «ιερή» για τον Αστυνομικό και την οικογένεια του Οι λίγες ημέρες διακοπών είναι με τις οικονομίες όλου του χρόνου και θεωρούμε ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να κινηθεί προς τη κατεύθυνση της διαφύλαξής τους.                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                      ΘΕΛΟΥΡΑΣ Ιωάννης