Κ Αρχηγέ, ο Θεσμός του Αρχηγού της ΕΛΑΣ είναι ανώτερος από εσάς - κείμενο αστυνομικών

Δημοσιεύουμε κείμενο, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr: Κ Αρχηγέ , ο Θεσμός του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ είναι ανώτερος από εσάς . Ως θεσμό του Αρχηγού μπορούμε να
ορίσουμε το διαχρονικότερο ,  άσπιλο και 
¨ιεραρχικά ανώτερο ¨ νοητικό μόρφωμα που διέπεται από υψηλές αξίες κα 
ιδανικά , εγγυάται σταθερά την ψυχική διασύνδεση όλου του προσωπικού με 
τρόπο ώστε να το κρατά συντονισμένο και προσανατολισμένο στην εκπλήρωση της 
αποστολής του , λειτουργώντας  παράλληλα ως το απόλυτο  πρότυπο στα  πεδία 
ευθύνης , καθήκοντος και μέριμνας .
Την ιερότητα  αυτή  καλείτε να εκπροσωπήσει επάξια κάθε φορά , ο  εκτελών 
καθήκοντα Αρχηγού .
Ως διοικητική υπαγωγή του κάθε Αρχηγού στο θεσμό του Αρχηγού που καλείται 
να εκπροσωπήσει , νοείται η έμπρακτη στάση του απέναντι στη συνείδησή 
του .  Δύσκολα  όμως αντιλαμβάνεται όποιος βιώνει την ιδιότητα του 
Αρχηγού , ότι η στάση του αυτή , είναι ξεκάθαρα ορατή και σε δημόσια θέα.
Οι κανόνες που διέπουν το σχήμα της νοητής αυτής διοικητικής υπαγωγής , 
είναι εκ των ¨φυσικών νόμων ¨ιδιαίτερα αυστηροί . Παράβαση των κανόνων 
αυτών με συνέπεια την αποδόμηση του οργανισμού και την ψυχική αποσύνδεση 
του προσωπικού από την αποστολή του , δεν συνιστά μόνο η κατάφορη παραβίασή 
τους αλλά και ενίοτε , η έλλειψη διορατικότητας . Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και ο 
κάθε Αρχηγός ΣΑ και ΕΔ οφείλει να προβλέπει , ώστε , να μη δώσει αφορμή .
Εάν αποδεχόμενος ότι η αφορμή που θα δώσει , καλύπτεται νομικά ή με πεδίο 
δικαιολογίας και παρά ταύτα  , επιλέγει να τη δώσει  καίτοι μπορούσε να το 
αποφύγει  ,γνωρίζοντας και αποδεχόμενος παράλληλα τα , εκ του αποτελέσματος 
καταγεγραμμένα , τότε απλά  , είτε δεν πρόσεξε , είτε κινήθηκε από 
σκοπιμότητα .
Σε κάθε περίπτωση πάντως , η υποτροπιάζουσα  ¨αμέλεια¨ συνιστά παράβαση .
Ο νοών νοείτω !!
Με εκτίμηση !!
Λάζαρος Κ, Ευάγγελος Γ , μέλη της Ο.Υ.Α