Νίκος Καραδήμας: Βιομηχανία... αγωγών

Διαβάστε ανάρτηση τού Νίκου Καραδήμα: 520 δικόγραφα με 50 ονόματα έκαστο,επι 20 ευρώ κατ' άτομο για καντε το λογαριασμό!!! Αν αφαιρέσει κανείς δύο τρεις κούτες Α4 χαρτί τρία
μελάνια και άλλα 500 μεγαρόσημα των τριών......
Η αριθμητική αυτή πρόοδος με τον σταθερό της όρο > 0 πως ονομάζεται;
Βιομηχανία αγωγών.....
Η τυποποιημένη αυτή συλλογή του αντιτίμου με τον πλέον ασφαλή και ανέξοδο τρόπο και την εφαρμόσιμη κατά το δοκούν γνωστή γνωμοδότηση δεν έκαμψε το σκεπτικό της ολομέλειας.
Αδιάφορο όμως, το τίμημα κατατέθηκε.....

Και όχι μόνο! Έκανε ήδη τη διαδρομή του . Καταγράφεται στα αποθεματικά των πρωτοβάθμιων.
Αφήνεται προς το παρόν φωλιασμένο και στην πρώτη ζήτηση θα αποδοθεί.......
Αυτή η περίεργη διαδρομή συνδυαστικά με το έγγραφο που απεστάλη, στις οργανώσεις, θυμίζει εξωχώριες συναλλαγές.
Τα συμπεράσματα δικά Σας!!!!!!