Η Σοφία Βαγενά για την ασφάλεια των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας

Παρακολουθείστε την ομιλία της Σοφίας Βαγενά, ως εκπρόσωπος της Ανοιχτής Κίνησης Δημοκρατών Αξιωματικών, για τηv ασφάλεια των πολιτών στο κέντρο της
Αθήνας: