Ένωση Ιωαννίνων για τις άδειες γονέων ΑμεΑ

Διαβάστε το έγγραφο τής Ένωσης Ιωαννίνων προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ: Με την υπ.αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /100/10431 από 3 Απριλίου 2019, το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, δίνει νέες οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου.
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος με αποδέκτες όλα τα Υπουργεία, ανακαλεί τις προηγούμενες (Φ.51/538/12254/14.5.2007 & Φ.Β.3/14395/02.06.2009), διευκρινίζοντας ξεκάθαρα πως: «η ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ., καθώς και η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν, αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα του γονέα – υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογένειας που πληροί τις προϋποθέσεις των σχετ. διατάξεων».
Αναγνωρίζεται δηλαδή εφεξής και για τους δύο γονείς - δημοσίους υπαλλήλους που έχουν τέκνο με αναπηρία, το δικαίωμα χρήσης της ειδικής άδειας και του μειωμένου ωραρίου.
Δυστυχώς όμως, η Διεύθυνση προσωπικού του Α.Ε.Α, εμμένει στην άποψη πως τη διευκόλυνση αυτή τη δικαιούται μόνο ο ένας γονέας, μη κάνοντας δεκτό αίτημα συναδέλφου μας για χορήγηση των ως άνω διευκολύνσεων.
     Σε ένα τόσο ευαίσθητο και με καθαρά κοινωνικές διαστάσεις ζήτημα, ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας για διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, αποκατάσταση της δημοκρατικής ισονομίας και την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ                            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ