Έγγραφο τού Αρχηγείου προτρέπει τους Αστυνομικούς να μην υποβάλουν φορολογική δήλωση ακόμα


Δημοσιεύουμε ανάρτηση αστυνομικού: Προσοχή: Σε όλες τις Υπηρεσίες ήρθε έγγραφο από το Αρχηγείο,στο οποίο συνιστάται το Αστυνομικό Προσωπικό να μην υποβάλλει προς το παρόν
φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2018 εν αναμονή έκδοσης εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονομικών....