Η απόφαση για τις συνδικαλιστικές άδειες των εκλεγμένων αστυνομικών - Θηλιά στους ειδικούς φρουρούς

Το bloko.gr  δημοσιεύει την απόφαση της υπουργού δημόσιας τάξης για τις συνδικαλιστικές άδειες των αιρετών εκπροσώπων των αστυνομικών σε πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια όργανα.

Όπως διαπιστώνεται, η απόφαση είναι σχεδόν φωτογραφική για τους συνδικαλιστές των ειδικών φρουρών, που από ολική απαλλαγή σε πρόερδρο και γ.γ. οι άδειες περιορίζονται στις 5 ημέρες. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις πρόσφατες δηλώσεις.