Οι Θέσεις της ΕΑΠΣ στην Δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου για την Πολιτική Προστασία της Χώρας


Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος χαρακτηρίζει ως επικοινωνιακό νομοθετικό πείραμα το εν λόγω νομοσχέδιοΗ ανακοίνωση:


 Προς :


1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γεροβασίλη


2. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παπακώστα


3. Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας κ. Ταφύλλη


4. Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Ματθαιόπουλο


Κοιν. 1. Μέλη ΕΑΠΣΜετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του 2019 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Πολιτική Προστασία της χώρας., χωρίς κανένα διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας και ειδικότερα με τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του εθνικού δασικού πλούτου απ τον κίνδυνο των πυρκαγιών.


Η Κυβερνητική αυτή εξαγγελία ευαγγελίζεται την δημιουργία ενός παράλληλου συστήματος, με αυτό του Πυρ/κού Σώματος, σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών με δημιουργία Κέντρων συντονισμού σε κάθε Δήμο και σε κάθε Περιφέρεια για ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, καταργώντας την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (χωρίς να καταργεί τον Γενικό Γραμματέα ΠΔ 65/2005 ως ισχύει).

Μετονομάζει οργανισμούς του Δημοσίου σε Λειτουργίες έκτακτης ανάγκης,(ΛΕ.Ε.Α.) δημιουργώντας 19 ΛΕΕΑ , αλλά κατ ουσίαν αφήνει τα ίδια δεδομένα και αρμοδιότητες, ειδικά στα Σώματα Ασφαλείας.

Ορίζει υπηρεσιακούς συντονιστές σε επίπεδο πολιτικών περιφερειών και δήμων που εποπτεύουν σχέδια και αξιολογούν υλικά των φορέων έκτακτης ανάγκης (αρθ 11)

Μετονομάζει τα ΣΟΠΠ σε επιτροπές, το ΚΣΟΠΠ σε Εθνική επιτροπή και τις Εγκυκλίους σε Πρωτόκολλα

Δεν αλλάζει τίποτα στην διαχείριση «πεδίου» ούτε στην Διοίκηση των συμμετεχόντων σε αυττό.

Αφαιρεί κάθε αρμοδιότητα και ευθύνη συμμετοχής στην Πολιτική Προστασία απ τους Αιρετούς Περιφερειάρχες, στους οποίους προβλέπει ρόλο καθοδηγητή που θα παρέχει κατευθύνσεις (όχι Αποφάσεις) στο τι θα γίνεται σε μία φυσική καταστροφή ομοίως

Δεν αλλάζει τίποτα στα δεδομένα απαίτησης οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού και δεν προβλέπει δημιουργία δομών ασφαλούς καταφυγής

Δημιουργεί μια νέα «Εθνική» συντονιστική Αρχή, όταν δεν έχει δημιουργήσει επί τέσσερα χρόνια την συντονιστική αρχή Πολιτικής Προστασίας, που είχε νομοθετηθεί απ το 2014.

Δίνει χρονικό ορίζοντα έξη μηνών για τη δημιουργία της νέας αυτής Υπηρεσίας των 200 ατόμων σε Κεντρικό επίπεδο και άγνωστο αριθμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με απ ευθείας προσλήψεις, χωρίς κριτήρια.

Προβλέπει Διοικητή της νέας αυτής Υπηρεσίας, με “υπερεξουσίες”, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού-προσλήψεις,όσο και σε επίπεδο οικονομικών πόρων, με τους εκλεγμένους στους ΟΤΑ 1ου και 2ου Βαθμού ως αναφέρθηκε, να έχουν συμβουλευτικό ρόλο παρέχοντας «κατευθύνσεις».

Σημειωτέων ότι τίθεται θέμα συνταγματικότητας στην διαδικασία επιλογής του αφού στην επιτροπή επιλογής προεδρεύει ο Α.ΓΕΕΘΑ

Καταργεί την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας και προωθεί την ιδιωτικοποίηση όλων των παρεχομένων υπηρεσιών – «προϊόντων» Πολιτικής Προστασίας που θα παρέχονται με συμφωνίες της «Εθνική» Αρχής και των φορέων Πολιτικής Προστασίας (ΟΤΑ 1ου &2ου Βαθμού Ε.Δ και Σ.Α)

Τέλος ξεπουλώντας την εσωτερική ασφάλεια της χώρας εισάγει στην διαχείριση κρίσεων, χωρίς διάκριση, κατά το δοκούν Της «Εθνικής Αρχής» τις κάθε είδους ΜΚΟ, με τον όρο του «Συνεργάτη» με αμοιβή , χωρίς έλεγχο, από κανέναν για τα μέλη αυτών των ΜΚΟ και τις κάθε είδους δράσεις τους (ακτιβιστικές ή Βολουνταριστικές ), κατά την «ιδεοληψία» του «Διοικητή» που θα περιγράφεται σε «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» και με μέσα που θα πληρώσει το Κράτος δια της Εθνικής Αρχής (αρθ. 74-76)

Βέβαια ολοκληρώνει το έργο της διάλυσης των κρατικών δομών με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων ελέγχου συντονισμού και διοίκησης των εμπλεκομένων σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς ή διάσωσης απ τους Διοικητές Πυρ/κών Υπηρεσιών Νομών αφήνοντας του όμως την ευθύνη για ότι συμβεί σε όλους του συμμετέχοντες ως ο νόμος ορίζει.


Ζητούμε άμεσα  την απόσυρση  του επικοινωνιακού Νομοθετικού Πειράματος