''Καλό ταξίδι συνάδελφε''

Aπό το facebook του Γιάννη Σταμούλη


Σήμερα από την πυροσβεστική οικογένεια του Μεγάλου Λιμανιού, ένας δικός μας άνθρωπος ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι. Καλό δρόμο συνάδελφε