Περιμένουν αξιοποίηση οι Πλοηγοί – Μηχανικοί του Πυροσβεστικού Σώματος - Επερώτηση στη Βουλή

Ανεκμετάλλευτοι παραμένουν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που κατατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με την ειδικότητα «Ειδικών Καθηκόντων Πλοηγοί- Μηχανικοί» καθώς καλούνται να εκτελούν
χρέη ως πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διπλώματος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, αντί να εκτελούν τα καθήκοντά τους ως κυβερνήτες- πλοηγοί μηχανικοί (στο βαθμό του Αξιωματικού), αναγκάζονται να καλύπτουν τα οργανικά κενά σε θέσεις γενικών καθηκόντων που παρουσιάζει το πυροσβεστικό σώμα στο σύνολο της επικράτειας.
Την ίδια στιγμή, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των λιμένων παρουσιάζουν ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, από το 2006 μέχρι σήμερα έχει "παγώσει" η διαδικασία κάλυψης των σχετικών θέσεων Πλοηγών - Μηχανικών, με αποτέλεσμα οι Π.Υ λιμένων να παραμένουν ανενεργές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Π.Υ. Λιμένων Καβάλας παραμένει ανενεργή, αν και διαθέτει τόσο τις εγκαταστάσεις όσο και το πλωτό μέσο, το οποίο όμως χρησιμοποιείται από την Π.Υ Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τούτων,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεστε να αξιοποιήσετε τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με την ειδικότητα του Πλοηγού – Μηχανικού, στελεχώνοντας τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιμένων που υπολειτουργούν;
Με ποιες ενέργειες θα προβείτε στην αξιοποίηση αυτών των υπαλλήλων;

Αθήνα,  19 Μαρτίου 2019
Μπουκώρος Χρήστος   Βουλευτής Μαγνησίας

Παναγιωτόπουλος Νίκος Βουλευτής Καβάλας