Έγιναν οι αλλαγές και μπορούν οι Αστυνομικοί να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με το νέο έγγραφο τού Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στην εφορμογή του TAXIS όσον αφορά στα αναδρομικά και την εισφορά αλληλεγγύης και
έτσι μπορούν πλέον οι Αστυνομικοί να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωσή τους.
Δείτε το έγγραφο: