Προληπτικός εμβολιασμός Υπαλλήλων της Π.Υ. Τρίπολης


 Την Δευτέρα 6 Μαΐου, διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης, σε συνεργασία με την 1η Τοπική Μονάδα Υγείας Τρίπολης, προληπτικός αντιτετανικός εμβολιασμός στο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων δικαιοδοσίας της. Στην προληπτική εμβολιαστική δράση συμμετείχαν 87 πυροσβεστικοί υπάλληλοι και πραγματοποιήθηκε από δύο νοσηλεύτριες και μια επισκέπτρια υγείας από την 1η ΤΟ.Μ.Υ. Τρίπολης.
 
 
 
από το facebook του Πυροσβεστικού Σώματος