Ερωτήματα αστυνομικού για τα αναδρομικά και τις αμοιβές των δικηγόρων


Δημοσιεύουμε μήνυμα αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Το έτος 2014 μαζί με λοιπούς συνάδελφους Αστυνομικούς,μεταβήκαμε σε  δικηγορικό γραφείο Αθηνών και καταθέσαμε αγωγή για
τη διεκδίκηση των  αναδρομικών. Τις τελευταίες ημέρες δεχόμαστε τηλεφωνικές κλήσεις και email
προκειμένου να δώσουμε στο εν λόγω γραφείο αντίγραφα μισθοδοσίας του μηνός  Φεβρουαρίου 2015 και Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να υπολογιστεί η αμοιβή  τους{4% επί του ακαθαρίστου ποσού} Σε ερώτησή μου για ποιο λόγο αιτούνται  την αμοιβή πριν την εκδίκαση της υπόθεσης {14/6/2019} μου απαντήθηκε ότι  στο εργολαβικό που υπογράψαμε υπάρχει ο όρος ότι και σε συμβιβασμό η αμοιβή  καταβάλλεται. 
Σημειώνεται ότι ουδέποτε παραλάβαμε αντίγραφο του εργολαβικού.
Ερωτάται :
α} εάν τα χρήματα που εισπράξαμε θεωρούνται τα διεκδικούμενα  αναδρομικά και η καταβολή τους συνεπάγεται τον συμβιβασμό εκ μέρους μας; 
β} είναι ορθό να αιτούνται την αμοιβή πριν την εκδίκαση και τελεσιδικία της  
υπόθεσης; και 
γ}ποιες οι περαιτέρω ενέργειές μας;