ΔΕΚΑ: Αξιοπρέπεια για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, ανάσα για τον αστυνομικό..

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον αποστιγματισμό του ψυχικώς πάσχοντα που χρήζει ακούσιας περίθαλψης , τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, την προστασία της αξιοπρέπειας του , και τη
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που τέθηκε σε διαβούλευση.
Η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών χαιρετίζει το σύνολο των προτεινόμενων αλλαγών στο καθεστώς ακούσιας νοσηλείας , ως ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός, για τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας μας, ευελπιστώντας στην ψήφιση του με ευρεία συναίνεση .
Θα σταθούμε όμως, ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας της μεταφοράς του ασθενή σε μονάδες ψυχικής υγείας που θα επέλθουν με την επικύρωση του άρθρου 7, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
Η εν λόγω μεταρρύθμιση αποτελεί διαχρονική θέση της παράταξης μας και άλλων φορέων και οργανώσεων, που βρήκε ευήκοα ώτα , στην Πρόεδρο της σχετικής επιτροπής Βουλεύτρια ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ Γιώτα και τα μέλη της καθώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Με βάση αυτή τη διάταξη , η μεταφορά του ασθενή θα πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και με κατάλληλα οχήματα, αφήνοντας στο παρελθόν την αναχρονιστική, στιγματιστική και αντιθεραπευτική πρακτική της μετακίνησης με περιπολικά , από συναδέλφους μας, χωρίς την παραμικρή εξειδίκευση. Παράλληλα διασφαλίζεται η απεμπλοκή- πλην εξαιρετικών περιπτώσεων- των συναδέλφων μας, από μια εξαιρετικά απαιτητική, αγχογόνα και χρονοβόρα διαδικασία , όπως είναι η εκτέλεση της ακούσιας νοσηλείας την οποία μέχρι και σήμερα καλούμαστε να φέρουμε σε πέρας χωρίς τα σχετικά εφόδια.
Η παράταξη μας οφείλει να συγχαρεί όσους εργάστηκαν για να φτάσουμε μέχρι εδώ και δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί το θέμα και θα συνδράμει όπου χρειαστεί , μέχρι την τελική ψήφιση και εφαρμογή του σχετικού νομοσχεδίου.