Βρε, βρε ποιον μας θυμίζει; Αλλά χωρίς σημαιάκι κ. αρχηγέ;


Θέλει να κρυφτεί, αλλά η χαρα δεν τον αφήνει. Δώστε του βρε παιδιά κι ένα σημαιάκι για να μάθει ο κόσμος πως η αστυνομία είναι ακομμάτιστη, δεν κάνει κρίσεις με
βάση τη λίστα των πολιτικών φρονημάτων και πως ακριβώς μεριμνά για την ασφάλεια του πολίτη.

Ο κ. Δραγατάκης πήγε ως σωματοφύλακας;