Μπορεί η στυτική δυσλειτουργία να οφείλεται σε ψυχικά αίτια;Η αδυναμία στύσης και η αδυναμία διατήρησης της στύσης μέχρι να ολοκληρωθεί η συνουσία είναι οι δύο κατηγορίες της στυτικής δυσλειτουργίας.

Και οι δύο αυτές καταστάσεις προκαλούν ιδιαίτερη δυσφορία και διαπροσωπικές δυσκολίες, τονίζει ο Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου, ψυχολόγος & διευθυντής της «Ψυχικής Φροντίδας ΙΚΕ». Το φαινόμενο παρουσιάζεται ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων ανδρών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι άγνωστο και σε νεαρότερες ηλικίες.

Η παθογένεια της στυτικής δυσλειτουργίας δεν είναι ενιαία, καθώς ενίοτε μπορεί να λανθάνουν οργανικά αίτια, όπως η υπέρταση, η μακροχρόνια χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, αλκοόλ, νικοτίνης κτλ.

Παρ’ όλα αυτά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι λόγοι που οδηγούν σε στυτική δυσλειτουργία είναι ψυχικοί, επισημαίνει ο κ. Παπαγεωργίου. Όπως αναφέρει, σχετική έρευνα φανέρωσε ότι μόλις 7 στους 213 άνδρες ενός δείγματος με προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας είχε πραγματικό παθολογικό πρόβλημα.

Τα ψυχικά αίτια που μπορούν να οδηγήσουν στο πρόβλημα είναι άμεσα ή έμμεσα

Στα άμεσα περιλαμβάνεται το άγχος επίδοσης, η έλλειψη επαρκούς διέγερσης, οι διαπροσωπικές διενέξεις, η έλλειψη εγγύτητας με τον/τη σύντροφο, η ελλιπής επικοινωνία του ζευγαριού.

Στις έμμεσες περιλαμβάνονται ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας ή προσανατολισμού, η ανεπαρκής επίλυση γονεϊκών δεσμών, τα παιδικά σεξουαλικά τραύματα.

«Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας είναι αντιμετωπίσιμα», καταλήγει ο κ. Παπαγεωργίου.


Πηγή: kontasou.com