Να διαταχθεί ΕΔΕ για την προβολή αστυνομικών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στην ΑΔ Πρέβεζας - κείμενο αναγνώστη

Διαβάστε καταγγελία αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Στο εσωτερικό της κεντρικής εισόδου της ΑΔ Πρέβεζας υπάρχει οθόνη TV που  προβάλει κατ' επανάληψη τους υποψήφιους
Αστυνομικούς για την τοπική  αυτοδιοίκηση, επειδή θεωρώ ότι η εκλογή προσφέρει στον εκλεγέντα προνόμια  και ατομικά συμφέροντα π.χ. απόσπαση από άλλα μέρος σον τόπο συμφερόντων  κατ' εξαίρεση ή μη απόσπαση εκλεγμένων σε διμοιρίες υποστήριξης ή σε κέντρα 
μεταναστών ή σε διάφορες άλλες ανάγκες μετακινήσεων ή ο εκλεγείς να  καταλάβει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο που του αποδίδει χρηματικό όφελος και  ως εκ τούτου προκύπτει ατομικό συμφέρον από την εκλογή του θεωρώ ότι  συντρέχουν λόγοι αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των άλλων υποψηφίων καθώς  αυτοί χρησιμοποιούν για την προβολή τους μέσα και χώρους που ανήκουν στο  Δημόσιο. 
Με αυτήν την λογική θεωρώ ότι ο Αστυνομικός Διευθυντής Πρέβεζας  κακώς επέτρεψε να τελείται το συγκεκριμένο γεγονός προς όφελος των  υποψηφίων,σε περίπτωση δε που αυτό έγινε εν αγνοία του υποχρεούται να  διατάξει ΕΔΕ και να καταλογιστεί η αυθαίρετη αυτή ενέργεια.