Ενημερωτική εκδήλωση από την Π.Υ. Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας πραγματοποίησε, την Τετάρτη 15 Μαΐου, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Κανονισμός Πυροπροστασίας Βιομηχανικών Κτιρίων και Καταστημάτων Εστίασης», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο Επιπυραγός Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Προϊστάμενος του Γραφείου Πυρασφαλείας της Π.Υ Καλαμάτας και ο Γεώργιος Ανδριανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MBA. Τα θέματα τα οποία ανέπτυξαν οι εισηγητές ήταν: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων – Νέες διατάξεις – Μέσα Ενεργητικής Πυροπροστασίας» και «Ασφάλεια εγκαταστάσεων υγραερίου – Επικίνδυνες καταστάσεις στη χρήση υγραερίου – Τρόποι αντιμετώπισης».Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν οι νέες νομοθεσίες Πυρασφαλείας, οι διαδικασίες αδειοδότησης των βιομηχανικών κτιρίων, οι ουσιαστικές αλλαγές πυρασφάλειας κατά την ένταξη στη νέα νομοθεσία, οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων βιομηχανικών κτιρίων, προβλήματα που διαπιστώνουν οι ελεγκτές πυρασφάλειας κατά τις αυτοψίες και τέλος προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία γνωστοποιήσεων.

Επίσης, ενημερώθηκαν οι φορείς των καταστημάτων εστίασης που υπάγονται στη κείμενη νομοθεσία για μέτρα και μέσα πυρασφάλειας, διαδικασίες γνωστοποιήσεων και κυρώσεις που επέρχονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στις πυροσβεστικές διατάξεις.

Τέλος, η Π.Υ. Καλαμάτας για την καλύτερη οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση των καταστημάτων, πρότεινε να παρέχει μαθήματα πυροπροστασίας στους υποψήφιους Τεχνικούς Ασφαλείας.
 
 
από το facebook του Πυροσβεστικού Σώματος