Ένωση Αθηνών: Δίπλα στο συνάδελφο όλες τις ώρες


Αναδημοσιεύουμε από το facebook της Ένωσης Αθηνών: Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δια του Αντιπροέδρου της Κυριακάκου Τάκη και του νομικού επιτελείου της, δίπλα
στους συναδέλφους όταν μας χρειάζονται, ανεξαρτήτου ώρας.