Υπαλλήλους ΟΤΑ εκπαίδευσε η ΠΥ Γυθείου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου Πύραρχος Κων/νος Καστρής ολοκλήρωσε την  τριήμερη εκπαίδευση των εργαζομένων του Ο.Τ.Α. του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Ήταν μια πρωτοβουλία του
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης βασικών γνώσεων πυροπροστασίας, πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης  μια πυρκαγιάς, εντός κτιρίων, επαγγελματικών χώρων, οικιών αλλά και στην ύπαιθρο.
Στο κάλεσμα αυτό  ανταποκρίθηκε ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Οι Εργαζόμενοι του Δήμου εκπαιδευτήκαν από τον Επιπυραγό Κωνσταντίνο Γραφάκο στις βασικές αρχές της πυροσβεστικής τέχνης, γνώρισαν τις διαδικασίες και τις μεθόδους πυρόσβεσης,  ενημερώθηκαν για την ανάγκη χρήσης μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης μια πυρκαγιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν στην περιγραφή των κατηγοριών των πυρκαγιών, του τρόπους κατάσβεσης κάθε διαφορετικής κατηγορίας πυρκαγιάς, τα κατασβεστικά υλικά, τους φορητούς πυροσβεστήρες.
Η πρόληψη, η ετοιμότητα, και η άμεση ενεργοποίηση στην αντιμετώπιση      δασικών πυρκαγιών ήταν βασικό μέρος της δεύτερης ημέρας της δράσης αυτής. Το ενδιαφέρων των εκπαιδευόμενων ήταν αυξημένο και οι πολλές ερωτήσεις και διευκρινήσεις διατηρήθηκαν έως το τέλος της δεύτερης ημέρας.

Η χρήση φορητού πυροσβεστήρα για την κατάσβεση πυρκαγιάς ως αντικείμενο πρακτικής εξάσκησης της τρίτης ημέρας, έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να διαπιστώσουν την ικανότητά τους να αποσοβήσουν τον κίνδυνο καταστροφής από μια πυρκαγιά, αν δράσουν άμεσα με γνώση, προσοχή και ψυχραιμία κατά την έναρξη της. Κοινή διαπίστωση κατά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δράσης ήταν το γεγονός ότι η εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία έδωσε την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν με το πυροσβεστικό έργο πολίτες.  Η γνώση μειώνει τις κινήσεις πανικού και καθιστά τους πολίτες ενεργούς στην προσπάθεια για την προστασία από την πυρκαγιά και τις συνέπειές της.

                                                                        Ο
                                                                  Διοικητής

                                                  Κωνσταντίνος Π. Γραφάκος

                                                                Επιπυραγός