Σήμα κινδύνου από τη Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ με αφορμή την απόφαση για τις συνδικαλιστικές άδειες

''Η Γραμματεία Γυναικών, το έργο και η προσφορά της οποίας τυγχάνουν καθολικής αναγνώρισης, εφόσον εμείνετε στην προαναφερόμενη απόφασή σας, θα τεθεί εκτός λειτουργίας''
επισημαίνεται στη σχετική επιστολή προς την Όλγα Γεροβασίλη.


Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας καταστήσουμε κοινωνό των όσων διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 600/8/62 επιστολή της Γραμματείας Γυναικών της Ομοσπονδίας μας, αλλά και να επιστήσουμε την προσοχή σας σε όσα αναφέρονται σε αυτήν, ως συνέχεια των εύλογων ανησυχιών που προκάλεσε η απόφασή σας για τον περιορισμό των συνδικαλιστικών διευκολύνσεων (6005/1/126-α’) που παρέχονται στο συνδικαλιστικό μας κίνημα.

 

Η Γραμματεία Γυναικών, το έργο και η προσφορά της οποίας τυγχάνουν καθολικής αναγνώρισης, εφόσον εμείνετε στην προαναφερόμενη απόφασή σας, θα τεθεί εκτός λειτουργίας, αφού οι πέντε συναδέλφισσες – στελέχη μας που τη συγκροτούν, θα στερηθούν ακόμα και αυτές τις ελάχιστες ημέρες συνδικαλιστικής αδείας που ελάμβαναν για να ανταποκριθούν στις πραγματικά μεγάλες απαιτήσεις του γυναικείου πληθυσμού του αστυνομικού σώματος.

 

Πρέπει δε να γνωρίζετε, ότι η απόφασή σας αυτή, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ομοσπονδία μας, είχε προβεί στην αναβάθμιση της λειτουργίας της Γραμματείας Γυναικών, θεσμοθετώντας και εδραιώνοντας την υπόστασή της μέσω και της δημοκρατικής διαδικασίας της ανάδειξης των στελεχών της με ψηφοφορία στο πλαίσιο των τακτικών μας συνεδρίων.

 

Παρακαλούμε, επομένως να μην εμμείνετε στην απόφασή σας, αλλά να επανεξετάσετε συνολικά την πολιτική σας στο μείζον αυτό ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη σας ειδικότερα και το εύρος των εκκρεμοτήτων που απολύτως εμπεριστατωμένα αναδεικνύονται με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Γραμματείας Γυναικών.

 

Η «εναρμόνιση» που επικαλείστε με τα ισχύοντα στο δημόσιο για τις συνδικαλιστικές άδειες, θα ήταν πράγματι ευπρόσδεκτη αν η πολιτεία είχε πράξει το χρέος της για μια σειρά ζεόντων ζητημάτων, που εξακολουθούν να υφίστανται, καθιστώντας την Ελληνίδα αστυνομικό ευάλωτη λόγω άδικων ρυθμίσεων, αποφάσεων και μεροληπτικών συμπεριφορών.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος