Oμιλία της Σοφίας Βαγενά στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής

Βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της Ανοιχτής Κίνησης Δημοκρατών Αξιωματικών.

Η παράταξη μας αντιμετωπίζει το συνάδελφο ως εργαζόμενο πάνω από όλα, όποια θέση κι αν έχει στην ιεραρχία γιατί πιστεύουμε ότι έχει ξεπεραστεί ο αυταρχικός τρόπος διοίκησης του σώματος.Όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα, σε μία Αστυνομία δημοκρατική και ανοιχτή στην κοινωνία.
Αν το πιστέψουμε αυτό και το κάνουμε πράξη εμείς οι ίδιοι, δίνοντας στην κοινωνία ένα άλλο πρότυπο αστυνομικού, τότε και η κοινωνία θα δει με άλλη ματιά τον αστυνομικό.
Στον περιορισμένο χρόνο που έχω, θα αναφερθώ σε βασικές πτυχές των αιτημάτων της παράταξής μας θεσμικού, εργασιακού, επαγγελματικού, οικονομικού και συνδικαλιστικού χαρακτήρα:
Α) Το Π.Δ. 394/2001 ήταν μια κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος που πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο για το χρόνο εργασίας και τη λήψη ημερήσιας ανάπαυσης. Ζητάμε πλήρη αντιστοιχία με τις καταχωρήσεις στο Βιβλίο Υπηρεσίας μέσω POL. Να μην επιτρέπει η εφαρμογή κλείσιμο του Βιβλίου Υπηρεσίας, χωρίς καταχώρηση εβδομαδιαίας ημερήσιας ανάπαυσης, αλλά και σε περίπτωση μη χορήγησης αυτής, την καταχώρηση υποχρεωτικώς δύο (2) ημερήσιων αναπαύσεων την επόμενη εβδομάδα, που γεννά το δικαίωμα λήψης της μη χορηγούμενης. Επιτέλους, και ο αστυνομικός πρέπει να νιώσει άνθρωπος. Ο προγραμματισμός υπηρεσίας πρέπει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση .
Β) Εισηγούμαστε την αλλαγή του πλαισίου αξιολόγησης των Αξιωματικών μέσω του συστήματος Police On Line. Την καθιέρωση αυτοματοποιημένων από το σύστημα διαδικασιών αξιολόγησης ως το βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί, χωρίς την παρέμβαση αξιολογητή, με εξαίρεση δυσμενών περιπτώσεων ,στις οποίες θα επαναξιολογούνται από τριμελής επιτροπή.
Γ) Κρίνουμε επιβεβλημένη για την προστασία της οικογένειας τη συνυπηρέτηση συζύγων Αστυνομικών και Υπαλλήλων του Δημοσίου.
Δ) Επιθυμούμε τη θέσπιση του θεσμού του «Συνηγόρου του Αστυνομικού» με λειτουργία ανάλογη με αυτή του «Συνηγόρου του Πολίτη», καθώς και με υποχρεωτική - κι όχι μόνο δυνητική υπό προϋποθέσεις - υπεράσπιση αστυνομικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας κι ένεκα αυτής.
Ε) Προτείνουμε την αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών σύμφωνα με τα Ακαδημαϊκά πρότυπα, με σύσταση πρυτανικού συμβουλίου και δικαίωμα ψήφου στους φοιτητές, συνεργασία με ΑΕΙ, καθώς και ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων. Με στόχο την ουσιαστική εκπαίδευση των αστυνομικών, την ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό και την αποστρατικοποίηση.
Ζητάμε την αύξηση του αριθμού εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές, ώστε ο αριθμός αποστρατευτέων να ισοσκελίζεται με την ένταξη νέων στελεχών στο Σώμα. Οι προσλήψεις στην Αστυνομία θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
ΣΤ)Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των Αξιωματικών των ΤΕΜΑ και συγκεκριμένα το δίκαιο αίτημα που είναι να συνεχίσει η ίδια διαδικασία προαγωγής των Αξιωματικών του Ν.649/70 , όπως ακριβώς ισχύει μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β΄, και για τους επόμενους δύο βαθμούς (Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή), δηλαδή με προαγωγή εκτός οργανικών θέσεων, μετά την προαγωγή και του τελευταίου από την επετηρίδα Αξιωματικού της Σχολής Αξιωματικών της ίδιας χρονιάς.
Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα του 2019, η πολύπλευρη επίθεση της κρίσης στα κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών, οδήγησε ένα τεράστιο αριθμό νέων γυναικών στην ανεργία , επέβαλλε τη μαζική τους επιστροφή στο σπίτι και συσκότισε πολλές μορφές εντός και εκτός σπιτιού.
Ήταν επιτακτική ανάγκη για εμάς να γνωρίσουμε όσες γυναίκες έχουν κακοποιηθεί ώστε να αφουγκραστούμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να συνεισφέρουμε στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.Έτσι δημιουργήθηκε η Αλληλεγγυη Γυναικών της ΔΕΚΑ.Oυσιαστικά, διαπιστώσαμε ότι το κύριο πρόβλημα που μας εξέθεσαν είναι η ελλιπής αντιμετώπιση και ανεπαρκής ενημέρωση από την πλειοψηφία των Αξιωματικών Υπηρεσίας των Αστυνομικών Τμημάτων στην αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
Από την αρχή της προσπάθειας μας, κατανοήσαμε τη σημαντική αδυναμία στη λειτουργία των αρμόδιων φορέων, καθώς αρκετά θύματα φαίνεται πως είχαν απευθυνθεί παλαιότερα στις αρχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Έτσι , λοιπόν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία ομάδα προστασίας των γυναικών-θυμάτων βίας, με ψυχολογικό-υποστηρικτικό ρόλο. Ο δρόμος αυτός ήταν ανηφορικός, με πολλές αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες όμως μας βοήθησαν να εντοπίσουμε τα κενά που υπάρχουν στη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών τμημάτων και συναρμόδιων φορέων.
Είχαμε άλλωστε επισημάνει επανειλημμένως, εδώ και τρία έτη, τόσο στην φυσική όσο και στην πολιτική ηγεσία, την αναγκαιότητα της ίδρυσης ενός ειδικού τμήματος αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, όπως είχα ήδη τονίσει με πρόσφατη παρέμβαση μου στο 29οΕκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, προκειμένου να προληφθούν με το κατάλληλο χειρισμό, φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και δρώντας κατασταλτικά ώστε να συλληφθούν οι υπαίτιοι δράστες και να τιμωρηθούν βάσει των διατάξεων του σχετικού Νόμου. Πρότασή μας, ήταν το εν λόγω τμήμα να είναι «εξοπλισμένο» με κατάλληλα εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό, εξειδικευμένο σε θέματα χειρισμού ποινικών υποθέσεων, διαρκή επιμόρφωση, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, παράλληλα με την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα περιστατικά και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θα αποτελέσει ισχυρό πυλώνα για την αντιμετώπιση του σοβαρό κοινωνικού προβλήματος που ολοένα διογκώνεται και αποτελεί διεθνή απειλή, όπως προκύπτει και από τα στατιστικά στοιχεία διεθνών οργανισμών.
Έτσι λοιπόν, ανήμερα της Θεσπισμένης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Διεθνή Ειρήνη, η Πολιτική Ηγεσία της χώρας προχώρησε στην ίδρυση του Τμήματος Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ελληνική Αστυνομία.
Τέλος, θα ήθελα να σας γνωρίσω με ιδιαίτερη χαρά ότι στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας αποφασίσθηκε η ίδρυση Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΞΙΑ ,η οποία θα ασχολείται με ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τις γυναίκες συναδέλφους σε καθημερινή βάση καθώς και την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων που φθάνουν στην αντίληψή μας.
Η ενεργός συμμετοχή και η γυναικεία αντιπροσώπευση στην ΠΟΑΞΙΑ συνιστά μια κομβική παράμετρο ισότητας και δημοκρατίας, ικανή να αντιμάχεται στην πράξη τα έμφυλα και αναχρονιστικά στερεότυπα περί αδύναμου φύλου. 

ΒΑΓΕΝΑ Σοφία
Μέλος Δ.Σ. ΈΝ.ΑΞΙ.Α. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α.


Δείτε το βίντεο απο την ομιλία