Εκπαίδευση υπαλλήλων της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας στον εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς του Π.Σ. – Firedragon

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 120 πυροσβεστικών υπαλλήλων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας και 17 ιδιωτών της εξειδικευμένης ομάδας πυρασφάλειας του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Ο.Ε., στο πρόγραμμα «Συμπεριφορά της φωτιάς σε διαμερισματοποιημένους χώρους», με τη χρήση του αυτοκινούμενου εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς του Πυροσβεστικού Σώματος – Firedragon.Η εκπαίδευση αφορούσε στην ανάλυση των τακτικών Flashover - backdraught και των φαινομένων που παρουσιάζονται κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους, καθώς και στις βασικές αρχές έρευνας και διάσωσης σε τέτοιους χώρους. Οι εκπαιδευόμενοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσήλωση στο θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια εφάρμοσαν τις οδηγίες των εκπαιδευτών κατά το πρακτικό μέρος. Στον χώρο διεξαγωγής του προγράμματος παρών ήταν και ιατρικό προσωπικό από τα Κέντρα Υγείας της περιοχής.
 
 

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Ο.Ε. ανέλαβε την κάλυψη του συνολικού κόστους της εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς και την παρακολούθησαν ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας Αρχιπύραρχος Ευάγγελος Παλιός, ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν Βοιωτίας Πύραρχος Γεώργιος Σηφάκης και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Ομίλου Μυτιληναίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 μαθητές Λυκείων της περιοχής, αποκτώντας μια πρώτη επαφή με το πυροσβεστικό έργο.

 


 
 
Από το facebook του Πυροσβεστικού Σώματος