Επίσκεψη συνδικαλιστών στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονικης

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με  τον Διευθυντή Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Αστυνομικό
Διευθυντή κ. ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑ  για υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Οι εκλεγμένοι  αντιπρόσωποι  της Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Λεωνίδας, ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος ( και μέλος στο Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Θ. ) , ΧΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος, ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ Νικόλαος και ΜΑΥΡΙΔΗΣ Παύλος μετέφεραν  τα προβλήματα των συναδέλφων στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και συζήτησαν μεταξύ άλλων  τα εξής θέματα :

- Απαλλαγή από τις πολυάριθμες φυλάξεις στόχων, αντικείμενο το οποίο ουδεμία σχέση έχει με το αντικείμενο ίδρυσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Αν μη τι άλλο δε προβλέπεται τουλάχιστον άμεσα, ενίσχυση της Διεύθυνσης με προσωπικό, οπότε η εν μέρει απαγκίστρωση προσωπικού από αλλότρια καθήκοντα θα μειώσει και το πρόβλημα λειψανδρίας που υπάρχει στη Διεύθυνση μας.

- Ο στόλος οχημάτων στη Διέυθυνση καταγράφεται ως ο πλέον ακατάλληλος . Οι αποστάσεις που διανύονται απο το ένα Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης στο άλλο καταλαμβάνουν  το μισό νομό της Θεσσαλονίκης. Κρίνεται αναγκαίο όπως ενισχυθεί η Διεύθυνση με τριάντα (30) οχήματα κατάλληλα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υπηρεσίας όπως περιπολίες και μεταγωγές πολυάριθμων κρατουμένων  -μεταγωγικά τύπου VAN δέκα (10- θέσεων) καθώς με αυτά θα εξοικονομείται χρόνος και χρήμα από τις συνεχείς μεταγωγές αλλοδαπών. Εδώ κρίνεται σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Διεύθυνση Αλλοδαπών δεν έτυχε ενίσχυσης από την πρόσφατη ανακατανομή οχημάτων από Αστυνομικές Διευθύνσεις έτερων Νομών.

- Η διάθεση αστυνομικού προσωπικού από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών  προς ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Θ. για την συγκρότηση της Ομάδας Επιχειρισιακής Ετοιμότητας (Ο.Ε.Ε.). Έχει παρατηρηθεί η συνεχής καταστρατήγηση του Π.Δ. 173/13 για την εβδομαδίαια Υπηρεσία με την ανάκληση ημερησίων αναπάυσεων καθώς και την ακύρωση της νυχτερινής υπηρεσίας . Η συγκρότηση της O.E.E. για τακτικά γεγονότα ενώ είναι γνωστά μήνες πριν αντιμετωπίζονται ως έκτακτα ( όπως οι αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων).

 Ο αριθμός αλλοδαπών που διαχειρίστηκε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης το έτος 2018 ήταν υπερδιπλάσιος συγριτικά με το έτος 2017 κι αυτό χάρη στο υπηρεσιακό φιλότιμο και την ευσυνειδησία των υπηρετούντων σε αυτήν.
Η ενίσχυση της κρίνεται επιβεβλημένη με τις επερχόμενες μεταθέσεις του 
Σεπτεμβρίου.                                   
  Ότι διαπιστώθηκε θα το καταθέσουμε επίσημα με έγγραφο στο επόμενο Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Θ.  Είμαστε ΔΙΠΛΑ στον ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ που χειρίζεται το μεταναστευτικό για οτιδήποτε χρειαστεί.

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Λεωνίδας                                   
Υπηρετών στο Τ.Δ.Μ. Θεσσαλονίκης