Νίκος Καραδήμας: Γιατί περιορίσθηκαν οι παροχές πρόνοιας του ΤΠΥΑΠ;


Αναδημοσιεύουμε από το Facebook του Νίκου Καραδήμα: Κανείς δεν μου έχει εξηγήσει ακόμα γιατί με τις διατάξεις του Ν 4093/12 περιορίστηκε αισθητά η απονομή παροχών προνοιας του Τ.Π.Υ.ΑΠ. Όταν πρόεδρος ήταν ο πρώην Αρχηγός. Οι δε αναλογιστικές μελέτες ήταν η όχι σωστές;
Ακόμη και σήμερα με πρόσφατο έγγραφο του ΤΕΑΠΑΣΑ, που τα διαθέσιμα του ταμείου,αν και αφορούν το 32% των ασφαλισμένων και τα αποθεματικά μεταφέρονται στον κοινό λογαριασμό είναι υπερπενταπλσια από το ταμείο που ασφαλίζει το 68% των εργαζομένων!

Φυσικά και δεν υπάρχει ασφαλής οικονομοτεχνική τεκμηρίωση ακόμη!
Και συνεπώς το ερώτημα θα απαξιωθεί εκ νέου .Τα συνδικάτα γιατι δεν ασχολήθηκαν ακόμα;
Απεναντίας τις τελευταίες μέρες το βάρος ρίχνεται σε άλλες λογιστικές πράξεις.....