Εξώδικο από τον ΜΠΡΟΣΤΑ ΒΑ Αττικής για τις εκλογές

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση του συνδυασμού ΜΠΡΟΣΤΑ Βορειοανατολικής Αττικής: Εξωδίκο απεστάλησαν οι υποψηφιότητες του συνδυασμού μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την
εφορευτική επιτροπή στην Βορειοανατολική Αττική. Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα πρέπει τα αυτονόητα να τα επιτύχουμε προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη.
Το εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι δικαίωμα όλων των συναδέλφων, δεν είναι δυνατόν κάποιοι σε μια φιλοσοφία ενάντια στις δημοκρατικές αρχές να προσπαθούν να αποκλείσουν με κάθε τρόπο τις ελεύθερες φωνές των συναδέλφων μας.
Τετοιες πρακτικες αποδυκνειουν ότι  ο συνδικαλισμός για κάποιους δεν είναι προσφορά αλλά ιδιοτέλεια.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν σε υπηρεσιες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Βορειοανατολικής Αττικής να ενώσουν την φωνή τους με τη φωνή μας για μια νέα αρχή ανιδιοτελής με αίσθημα προσφοράς για το συνάδερφο.

Συνάδελφοι πάμε μπροστά!
_