Εγκρίθηκε το δώρο Πάσχα για αστυνομικούς και πολιτικούς υπαλλήλους- Τί ποσό θα δοθεί- Έγγραφο

Το bloko.gr  δημοσιεύει το έγγραφο του αρχηγείου με το οποίο γίνεται γνωστή η καταβολή δώρου Πάσχα σε αστυνομικούς και πολιτικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με το έγγραφο το ποσό που
θα δοθεί ανέρχεται σε 230 ευρώ και θα καταβληθεί με έκτακτη μισθοδοσία στις 23 και στις 24 του μήνα.


_