Κι άλλη μηνυτήρια αναφορά από την Ένωση Φωκίδας για τα εργασιακά

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Φωκίδας: Με το Προεδρικό Διάταγμα 45/2008 καθορίζονται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με απώτερο
σκοπό την προστασία του προσωπικού από κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.
Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι, το λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση της διμοιρίας υποστηρίξεως της Δ.Α. Φωκίδας, δεν πληροί σε καμία περίπτωση τις διατάξεις του ως άνω Π.Δ. καθόσον αντιμετωπίζει τα παρακάτω προβλήματα:
1) Δεν διαθέτει προστατευτικό πλέγμα περιμετρικά των υαλοπινάκων.
2) Δεν διαθέτει τους κατάλληλους χώρους για την τοποθέτηση των ειδικών εξαρτήσεων και εξοπλισμού του προσωπικού.
3) Η στενότητα του χώρου προκαλεί τεράστιες δυσκολίες τόσο κατά την παραμονή του προσωπικού μέσα σε αυτό όσο και κατά την επιβίβαση και αποβίβαση του.
4) Δεν διαθέτει φαρμακείο με τα κατάλληλα είδη για παροχή πρώτων βοηθειών.
5) Παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στεγανότητας στην οροφή του με αποτέλεσμα τα λιμνάζοντα νερά να εισέρχονται εντός του χώρου και να αποτελούν πιθανή εστία μόλυνσης και μικροβίων για όλους τους συναδέλφους μας , με την κατάσταση να επιδεινώνεται πλήρως κατά τις βροχερές μέρες. Επιπροσθέτως, τα καθίσματα στα οποία καταλήγουν τα νερά είναι παντελώς ακατάλληλα προς χρήση και στο διάδρομο του λεωφορείου έχει δημιουργηθεί τρύπα εξαιτίας της διάβρωσης με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, τυγχάνει άγνωστο εάν το εν λόγω όχημα έχει υποβληθεί στον ανάλογο περιοδικό τεχνικό έλεγχο και εάν έχει υποβληθεί σε απολύμανση, από αρμόδιο συνεργείο.
Σημειωτέον ότι, τα περισσότερα από τα παραπάνω ζητήματα έχουν ήδη αναφερθεί στους αρμόδιους, με το υπ΄ αριθ. 02/2019 από 15/01/2019 έγγραφό μας, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε άμεσα τις καταγγελίες μας, καθόσον οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την ασφάλεια και την υγεία των συναδέλφων μας, πραγματικά είναι πάρα πολλοί. Θεωρούμε ότι, τα παραπάνω καταγγελλόμενα εκτός του ότι συνιστούν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, συνιστούν και παραβιάσεις του ποινικού κώδικα, μιας και σε καμία περίπτωση δεν προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία του αστυνομικού προσωπικού, ενώ παράλληλα προσβάλλεται άμεσα η τιμή, η υπόληψη και η αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας που στελεχώνουν τη διμοιρία υποστηρίξεως της Δ.Α. Φωκίδας, αλλά και το κύρος του σώματος γενικότερα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                      Ο                                                                                       Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος                                                  ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΣ Παναγιώτης