Βασίλης Βράντζας: Ούτε που συζητάμε ανεξάρτητο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

Στα μισθολογικά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής ο πρόεδρος, Βασίλης Βράντζας: Δυστυχώς για όλους μας οι άσχημες ιστορίες
συνεχίζονται με το νέο μισθολόγιο και το ασφαλιστικό. Ως προς το μισθολόγιο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση και ήδη εφαρμόζεται από 01/01/2017, αυτό σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις επιταγές της απόφασης του ΣτΕ,  που επιβάλει την αποκατάσταση των αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Αντιθέτως μεσοπρόθεσμα μειώνει τις αποδοχές, ειδικά του χαμηλόβαθμου προσωπικού, στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012, όπου και ξεκίνησαν οι μεγάλες μισθολογικές περικοπές για τις οποίες προσφύγαμε στο ΣτΕ  και δικαιωθήκαμε. Αλλά και άμεσα μείωσε τις αποδοχές (αναδρομικά από 01/01/2017) των προσληφθέντων πριν την 01/01/1993, με την αύξηση των εισφορών, οι οποίες πλέον υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών. Τη μόνη θετική παράμετρο που διακρίνω στο νέο μισθολόγιο είναι η ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό, πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών ενώσεων και ομοσπονδιών.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχθούμε λύσεις καταστροφικές που ακούγονται από κάποιες λαϊκίστικες φωνές για ανεξάρτητο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό, ούτε καν ως θέμα συζήτησης. Στόχος μας, κατά την άποψη μου, πρέπει να είναι ένα μισθολόγιο που θα προωθεί και ενσωματώνει τις Αρχές που επικρατούν στα προηγμένα κράτη της Ευρώπης και είναι αυτές της αξιοκρατίας, και επιβράβευσης του καθενός εργαζομένου αναλόγως των προσόντων του, της θέσης ευθύνης που κατέχει και της εν γένει υπηρεσιακής του απόδοσης.  Οι παραπάνω αρχές σε ένα σύγχρονο μισθολόγιο είναι απαράβατες και επάνω σε αυτές πρέπει να οικοδομήσουμε κάτι καλύτερο για όλους τους συναδέλφους, ούτως ώστε και οι επιταγές του ΣτΕ να εφαρμοστούν, αλλά και οι αξίες που προανέφερα να επικρατήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κλείνοντας τα θέματα τα μισθολογικά οφείλω να επισημάνω ότι αποτελεί θετικό γεγονός η εφάπαξ επιστροφή των οφειλομένων αναδρομικών ποσών και η εξαίρεσή τους από την επιπλέον φορολόγησή των, η οποία επιτεύχθηκε μετά από πολλούς αγώνες των ομοσπονδιών μας.