Μείωση των εισφορών στις εκτός έδρας μετακινήσεις (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Αναδημοσιεύουμε από το facebook της Ένωσης Αθηνών: Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι οι αποζημιώσεις δαπανών μετακίνησης, έξοδα κίνησης διανυκτέρευσης, ημερήσιας
αποζημίωσης, καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων, μεταθέσεων, τοποθετήσεων, εγκατάστασης κ.λ.π. δεν θα υπόκεινται στο εξής σε εισφορές κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα παύουν οι παρακάτω κρατήσεις σε όσους δικαιούνται εκτός έδρας αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης στο εσωτερικό: 1. Κράτηση ποσοστού 10% υπέρ Τ.Ε.Α.Ε.Χ. για τους ασφαλισμένους στο ταμείο της πρώην Χωροφυλακής. 2. Κράτηση ποσοστού 1% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για τους ασφαλισμένους στα ταμεία της πρώην Ε.Χ. και Α.Π. 3. Ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της εφαρμογής με τα νέα ποσοστά ορίζεται η 1/4/2019.