Αυτό είναι το διεκδικητικό πλαίσιο της ΑΚΙΔΑ

Η Ανοιχτή Κίνηση Δημοκρατών Αξιωματικών, η προοδευτική συνδικαλιστική παράταξη Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεχίζει δυναμικά στο πλευρό
των συναδέλφων!

Αγωνιζόμαστε για την επίλυση προβλημάτων, που επέφεραν μνημονιακές πολιτικές παρελθόντων ετών, όπως ήταν οι αλλεπάλληλες περικοπές μισθών και συντάξεων, η αιφνίδια αύξηση κατά 15 χρόνια του ορίου συνταξιοδότησης, η δραματική μείωση των λειτουργικών δαπανών και η σταδιακή έλλειψη προσωπικού, που επήλθε μετά τον περιορισμό του αριθμού των εισακτέων στις αστυνομικές σχολές.
Αναπτύσσουμε καθημερινά με τις προτάσεις, ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις μας ένα γνήσιο συνδικαλιστικό μέτωπο:
Για την προάσπιση των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αστυνομικών.
Για την προστασία του αγαθού της ασφάλειας του λαού με ισονομία και ισοτιμία για όλους.
Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Σώματος.
Για την εμβάθυνση των δημοκρατικών διαδικασιών εντός της Αστυνομίας.
Για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού αστυνομικού κινήματος στο πλευρό του εργατικού κινήματος της χώρας.
Αναδεικνύουμε τις θέσεις, τις προτάσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων μας, που είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν, προκειμένου οι αστυνομικοί να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα, σε μία Αστυνομία δημοκρατική και ανοιχτή στην κοινωνία.
Ζητάμε την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 394/2001, που προβλέπουν χρόνο εργασίας και λήψη ημερήσιας ανάπαυσης για το προσωπικό, καθώς και πλήρη αντιστοιχία αυτών με τις καταχωρήσεις στο Βιβλίο Υπηρεσίας μέσω POL. Να μην επιτρέπει η εφαρμογή κλείσιμο του Βιβλίου Υπηρεσίας, χωρίς καταχώρηση εβδομαδιαίας ημερήσιας ανάπαυσης, αλλά και σε περίπτωση μη χορήγησης αυτής, την καταχώρηση υποχρεωτικώς δύο (2) ημερήσιων αναπαύσεων την επόμενη εβδομάδα, που γεννά το δικαίωμα λήψης της μη χορηγούμενης.
Θέλουμε ο προγραμματισμός υπηρεσίας για όλο το αστυνομικό προσωπικό να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να γνωρίζουν όλοι τις ώρες που πρόκειται να εργαστούν μέσα στην εβδομάδα, προγραμματίζοντας παράλληλα ως άνθρωποι τις οικογενειακές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.
Επιθυμούμε μείωση της γραφειοκρατίας κι την απαλλαγή του προσωπικού από εξωαστυνομικά καθήκοντα. Η αστυνομία πρέπει να επικεντρωθεί απερίσπαστη στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και κατά το δυνατόν να μην εκτελεί άλλου είδους εργασίες, συμπεριλαμβανομένου και πολλών καθηκόντων εσωτερικών λειτουργιών των Υπηρεσιών, για τα οποία θα πρέπει να επανεξεταστεί αν κρίνεται αναγκαία η εκτέλεσή τους από αστυνομικό προσωπικό.
Είναι αναγκαίος ο χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως«Επικίνδυνου κι Ανθυγιεινού», οι λόγοι είναι προφανείς, αν αναλογιστούμε και μόνο τις εκατοντάδες αστυνομικών, που έχασαν τη ζωή τους «εν τη εκτελέσει του καθήκοντος».
Εισηγούμαστε την αλλαγή του τρόπου φύλαξης σταθερών στόχων, την επιτήρηση αυτών με ηλεκτρονικά και άλλα αποτρεπτικά μέσα, την απόσυρση των διμοιριών Υ.ΜΕ.Τ. και Υ.Α.Τ. από τη φύλαξη στόχων και τη θέση αυτών σε κατάσταση ετοιμότητας σε επίκαιρα σημεία του Κέντρου της Αθήνας.
Θέλουμε η στελέχωση ειδικών υπηρεσιών, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, να γίνεται από αστυνομικούς με αντίστοιχα προσόντα και τίτλους σπουδών (πχ Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, Οικονομική Αστυνομία, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Διεύθυνση Πληροφορικής και άλλες).
Κρίνουμε απαραίτητη την αποφυγή τοποθέτησης νεοεξερχομενων των Σχολών σε «ειδικές» υπηρεσίες. Η επιλογή τοποθέτησης σε υπηρεσίες ΥΑΤ, ΥΜΕΤ, Τροχαίας και Αεροδρομίων να γίνεται μεν κατά την έξοδο από τη Σχολή, αλλά να υλοποιείται μετά από δύο (2) έτη απόκτησης εμπειρίας Αστυνομικού Τμήματος, ώστε να υπάρχει σταθερή ενίσχυση με προσωπικό αυτών των υπηρεσιών.
Πρέπει ο σχεδιασμός της Αντιεγκληματικής Πολιτικής να υλοποιείται με ουσιαστική αστυνόμευση δίδοντας έμφαση σε προληπτικές δράσεις. Η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του εγκλήματος.
Προτείνουμε την αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών σύμφωνα με τα Ακαδημαϊκά πρότυπα, με σύσταση πρυτανικού συμβουλίου και δικαίωμα ψήφου στους φοιτητές, συνεργασία με ΑΕΙ, καθώς και ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων. Με στόχο την ουσιαστική εκπαίδευση των αστυνομικών, την ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό και την αποστρατικοποίηση. Ο εκσυγχρονισμός του Σώματος περνάει μέσα από την εκπαίδευση . Η πρακτική άσκηση των Δοκίμων θα πρέπει να γίνεται αυστηρά για ένα μήνα κατ’ έτος κι όχι περαιτέρω, που μετατρέπει τον εκπαιδευόμενο σε οιονεί μάχιμο εργαζόμενο, προκειμένου να καλυφθούν κενά λόγω έλλειψης προσωπικού.
Ζητάμε την αύξηση του αριθμού εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές, ώστε ο αριθμός αποστρατευμένων να ισοσκελίζεται με την ένταξη νέων στελεχών στο Σώμα. Οι προσλήψεις στην Αστυνομία θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Προτείνουμε την αλλαγή του πλαισίου αξιολόγησης των Αξιωματικών μέσω του συστήματος Police On Line. Την καθιέρωση αυτοματοποιημένων από το σύστημα διαδικασιών αξιολόγησης μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί, χωρίς την παρέμβαση αξιολογητή, με εξαίρεση περιπτώσεις δυσμενών αξιολογήσεων, οι οποίες θα επαναξιολογούνται από τρεις (3) Αξιολογητές.
Κρίνουμε επιβεβλημένη, για την προστασία της οικογένειας, τη συνυπηρέτηση συζύγων Αστυνομικών και Υπαλλήλων του Δημοσίου.
Επιθυμούμε την καθιέρωση ενιαίου συνδικαλιστικού κινήματος όλων των αστυνομικών, με ποσοστιαία εκπροσώπησή Αξιωματικών - Ανθυπαστυνόμων, Αρχ/κων – Αστυφ/κων και Ειδικών Φρουρών), σύμφωνα με την απλή αναλογική και κοινό διεκδικητικό πλαίσιο με ποσοστιαία συμμετοχή επί των αιτημάτων κάθε κατηγορίας προσωπικού.
Κρίνουμε αναγκαίο να προχωρήσει το θέμα δημιουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας, ως έχει σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές θετικές αλλαγές και θα εξασφαλίσει την ενίσχυση μάχιμων υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, που σήμερα απασχολείται με τέτοιου είδους καθήκοντα.
Διεκδικούμε τη θέσπιση του θεσμού του «Συνηγόρου του Αστυνομικού» με λειτουργία ανάλογη με αυτή του «Συνηγόρου του Πολίτη», καθώς και με υποχρεωτική όταν επιθυμεί ο αστυνομικός - κι όχι μόνο δυνητική υπό προϋποθέσεις - υπεράσπιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας κι ένεκα αυτής.
Είναι απαραίτητη η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής στις υπηρεσίες με σταθερή κάλυψη θέσεων εργασίας στην καθαριότητα με μόνιμο προσωπικό, ώστε να μην παρατηρούνται δυσκολίες και κενά χρονικά διαστήματα μεταξύ των διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού ή εκτέλεσης των καθηκόντων από ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας.
Επιθυμούμε την ανάδειξη των κοινωνικών δράσεων της Αστυνομίας, για τη θετική και ουσιαστική προβολή του Σώματος. Πέρα από τα αστυνομικά καθήκοντα, να δοθεί έμφαση σε έννοιες και αξίες, όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, η φιλανθρωπία, η κοινωνική συμμετοχή, η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η οικολογία.
Στα οικονομικά και συνταξιοδοτικά θέματα διεκδικούμε:
Την άρση των μισθολογικών αδικιών και τη βελτίωση του υπάρχοντος νέου μισθολογίου.
Την πρόβλεψη ωρομίσθιας αποζημίωσης του αστυνομικού προσωπικού, για υπερωριακή απασχόληση, καθώς και για τις εξαιρέσιμες ημέρες αργιών.
Την αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης και την επέκταση αυτού σε όλους τους Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους.
Την καταβολή επιδομάτων δώρων εορτών και θερινής αδείας.
Την αύξηση της εκτός έδρας αποζημίωσης για το αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα με όσα ισχύουν για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Οι ένστολοι είμαστε οι μόνοι σε όλο το Δημόσιο, που αμείβονται με 29 Ευρώ τη ημέρα για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, όταν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν 40 Ευρώ.
Την αυστηρή τήρηση των διατάξεων για την 40ετή παραμονή στο Σώμα των Αξιωματικών (35 χρόνια + 5 χρόνια η μάχιμη πενταετία) και την κατάργηση κάθε δυνατότητας περαιτέρω παραμονής, που στην ουσία υπονομεύει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κι αποστερεί τη δυνατότητα ανάδειξης νέων παραγωγικών στελεχών.
Την καθιέρωση εκ της επετηρίδας των Ανωτάτων Αξιωματικών, του 1/3 εκάστου βαθμού, ως ελαχίστου αριθμού, οι οποίοι υποχρεωτικώς θα κρίνονται προακτέοι ή αποστρατευτέοι στις τακτικές κρίσεις κάθε έτος, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια προαγωγών των Αξιωματικών όλων των βαθμών. Την καθιέρωση ως ελαχίστου αριθμού εβδομήντα (70) εκ της επετηρίδας των Αστυνομικών Διευθυντών, οι οποίοι υποχρεωτικώς θα κρίνονται προακτέοι ή αποστρατευτέοι στις τακτικές κρίσεις.
Για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό Αξιωματικών προερχομένων εκ του Σώματος να λαμβάνονται υπόψη τα έτη συνολικής υπηρεσίας στο Σώμα σε συνδυασμό με τον ελάχιστο χρόνο παραμονή στο βαθμό κι όχι μόνο τα έτη υπηρεσίας ως Αξιωματικού.
Την καταβολή πλήρους σύνταξης 40ετούς υπηρεσίας, ως μεταβατικό στάδιο, σε περιπτώσεις που αποστρατεύονται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας Αξιωματικοί βαθμού Αστυνομικού Διευθυντή και άνω, μετά από διενέργεια κρίσεων, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και ετών υπηρεσίας αυτών (να ισχύσει τόσο για παλιούς, όσο και για νέους ασφαλισμένους).
Τη μείωση του ύψους των προστίμων, που δύνανται να επιβάλλουν ως ποινή τα πειθαρχικά όργανα του Σώματος και την αναπροσαρμογή τους στο ύψος, που προβλεπόταν στο παλαιό Π.Δ. 22/1996. Έκτοτε, με την ενσωμάτωση επιδομάτων, αυξήθηκαν οι βασικοί μισθοί, χωρίς να υπάρξει στο Π.Δ. 120/2008 αντίστοιχη μείωση των προστίμων, τα οποία έγιναν εξοντωτικά βάσει των νέων μηνιαίων βασικών μισθών.
Την άμεση αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
Τέλος, καταγγέλλουμε το υπ’ αριθμ. 6 αίτημα, που περιλαμβάνεται στην Α΄ κατηγορία στο Ψήφισμα του 29ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.κι απαιτούμε την άμεση απόσυρσή του. Η καθιέρωση της δυνατότητας ύπαρξης παραταξιακών ψηφοδελτίων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων αποτέλεσε το ουσιαστικότερο βήμα προς εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, μαζί με την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Το συγκεκριμένο αίτημα κατάργησης των παραταξιακών ψηφοδελτίων δεν ψηφίστηκε από κανένα όργανο, δεν ανακοινώθηκε στους συνέδρους, αλλά γράφτηκε εκ των υστέρων πίσω από κλειστές πόρτες και κακώς συμπεριλήφθηκε στο Ψήφισμα. Δεν θα επιτρέψουμε επιστροφή σε αυτή τη βαθύτατα αντιδημοκρατική συνδικαλιστική πρωτοτυπία της υποχρεωτικής ύπαρξης ενός μόνο ψηφοδελτίου στις εκλογές.


Ανοιχτή Κίνηση Δημοκρατών Αξιωματικών (Α.ΚΙ.Δ.Α.)