ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Καταγραφή ελλείψεων φαρμάκων και αναλωσίμων για το Σακχαρώδη Διαβήτη


Έρευνα με στόχο την καταγραφή των ελλείψεων, αλλά και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται σε φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Σακχαρώδη Διαβήτη, διεξάγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στα πλαίσια της συνεργασίας της με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στοχεύει με τον τρόπο αυτό να καταγραφούν, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται σε φάρμακα (ινσουλίνες, χάπια κλπ) και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (ταινίες μέτρησης σακχάρου, σκαριφιστήρες κλπ) σε όλη τη χώρα.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τα ερωτηματολόγια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα προωθούνται για ενημέρωση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ώστε να αποκαθίστανται οι ελλείψεις.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και κατά τη συμπλήρωση και την αποστολή της δεν συλλέγονται, ούτε αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα (όνομα, ακριβής διεύθυνση διαμονής, e mail, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου/IP Andress).

Όπως αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε: «Η συμμετοχή όλων των πασχόντων με Σακχαρώδη Διαβήτη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο φαινόμενο των καθυστερήσεων και ελλείψεων που παρατηρείται στη χώρα μας σε φάρμακα και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά για το Σακχαρώδη Διαβήτη».

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τη συμμετοχή στην έρευνα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της (εδώ).